Platen Rådgivning

Supervision / Personaletræning.

I Aalborg / Nordjylland.

Supervision både individuelt og i gruppe.

Supervision er en metode til faglig sparring og personlig udvikling.
Gennem supervision kan der skabes et overblik over oplevede dilemmaer/ problemstillinger. Disse kan beskues via nye indfaldsvinkler og som følge deraf skabe nye handlemuligheder. Jeg anser det som min opgave at fremme supervisantens fagpersonlige udvikling så de nye erfaringer kan anvendes med supervisantens eksisterende viden og kompetencer.

Supervision giver mulighed for

  • Opnå nye faglige kompetencer og personlig udvikling

  • Øge relationskompetencen (evnen til at skabe udviklende relationer.
  • Skabe tid og rum til fordybelse og refleksion over egen  praksis
  • Højne faglighed og kvalitet i arbejdet og dermed sikre udvikling, trivsel og engagement 
  • Blive bevidst på egen rolle i en sag
  • Få overblik
  • Undre sig
  • Få øje på egne ”blinde pletter”
  • Erkende, respektere og varetage egne behov og dermed forebygge stress, udbrændthed og nedslidning. 

 Supervision af plejefamilier.

En rådgivende supervision, der må betragtes som en særlig form for supervision da plejefamiliens egen (private) familie sættes i spil.

 

Personaletræning.

Personaletræning / teambuilding / samarbejdskursus.

Her tænker jeg på arbejdet med hele personalegruppen - med fokus på gruppens trivsel.

Jeg vil som personletræner arbejde med kommunikationen og samspillet i gruppen. Alle typer af grupper kan ha brug for justeringer af og til.

Der kan i gruppen være brug for at ændre på samspillet - forventningerne til hinanden  -adfærdsmønstrene - ligesom manglende  engagementet og konflikter m.m.kan være i spil.

Der har de sidste år været store omvæltninger på de fleste arbejdspladser, hvilket stiller store krav til medarbejderne og sætter samarbejdes under pres - I sådanne situationer kan det være hjælpsomt og konstruktivt at hente hjælp udefra.

Se også afsnittene om Familieterapi - Familierådgivning - HR processer.

Ultimate Web