Platen Rådgivning

Familieterapi

I Aalborg / Nordjylland.

NYHED! Førstehjælp ved skilsmisse.

Når en i familien har et problem, har hele familien et problem – så kan det være en god ide at hente hjælp hos en familieterapeut i form af familieterapi. Børn er ofte de første der viser tegn/signal på mistrivsel i familien. Intet er for stort og intet er for småt – det væsentligste er, I mener det kan give mening.

Man kan have brug for familieterapi til fx.

  • Parforholdet (se paterapi).
  • Hvordan det er at være kernefamilie /stedfamilie / forældre / enlig forælder / stedforælder. Hvordan håndterer Jeg / vi konflikter - problemer med egne - vores - dine eller mine børn.
  • Bekymringer for børnene, der fx. ændre adfærd.
  • Når familien ikke fungerer - der bliver for mange dårlige dage  - nogle skændes for meget - eller, melder sig ud af fællesskabet.
  • Ved sygdom / dødsfald / misbrug /skilsmisse - som alt sammen kan være svært at håndtere i situationen, og som er vigtige for trivslen, både her og nu, men også i fremtiden.
  • Ved skilsmisse - hvordan gør vi det bedst. Dette er meget forskellig fra situation til situation, men også børnenes alder spiller ind ved de hensyn, der skal tages og de beslutninger der skal træffes. Hvordan starter vi en ny famile m.m.
  • Konflikthåndtering for skilte forældre. Hvordan samarbejde i bedst om fælles børn.

 

Jeg arbejdersom familieterapeut ud fra Kempler Instituttes metode, som kaldes Oplevelsesorienteret Familieterapi, hvilket bla. betyder at alle vil blive set - lyttet til og anerkendt  og alle får mulighed for at fortælle om, hvordan de oplever situationen.

Som familieterapeut arbejdes der i familieterapien på at ændre samspillet mellem familiens medlemmer ud fra konkrete eksempler fra familiens hverdag og det som opstår i samtalen.
Ved samspil forstås det, som familiemedlemmerne siger og gør – og måden de siger og gør det på.

Når der søges hjælp hos en familieterapeut i form af familieterapi, er det ofte fordi samspillet opleves destruktivt og uhensigtsmæssigt. Vi forsøger derfor sammen at ændre disse mønstre til noget konstruktivt. Jeg vil som familieterapeut hjælpe jer med at lytte og reagere på hinanden på en personlig og indlevende måde. 

Som familieterapeut oplever jeg ofte at børn  forsøger at hjælpe forældrene med at trives - men det bliver desværre ofte på deres egen bekostning - dvs at børnene har fået et ansvar som ikke hører dem til. De vil så reagere  med forskellige signaler på mistrivsel.
 
Familietrapi med mig som familieterapeut er en samtale på ca 1½ times varighed.           

Teenagefamilien er et at af de områder, hvor jeg som familieterapeut har en særlig erfaing og ekspertise og hvor familieterapi er en god hjælp.

Stedfamilien.
Da jeg siden 1994 har boet i en stedfamilie har jeg  som familieterapeut stor ekspertise at byde på. Flere og flere familier splittes og nye familier opstår. Denne type familie er en anderledes familie end kernefamilien - da den oftest har langt flere medlemmer. Stedfamilien opstår på et helt andet grundlag end kernefamilien og der vil derfor ofte være brug for hjælp til at overskue og håndtere det nye familiesystem, som kan virke indviklet og svært at håndtere. I disse familier er det ofte problemer med andres indblanden i stedfamilien - det være sig feks. ex. ægtefæller - bedsteforældre o.l. Der kan også opstå uoverensstemmelser og vrede mellem stedforælderen og børnene - jalousi mellem nuværende og tidligere ægtefæller  m.m. Det er en god ide at hente hjælp hos en familieterapeut for at undgå for mange uoverenstemmelser. Stedfamilen er en svær størrelse at få til at fungere uden hjælp.

Krise i samfundet.
- Også her er familieterapi en udvej. Krisen i samfundet præger også  famlielivet på flere måder, fx. arbejdsløshed - stress - økonomiske problemer - depression - flytning - m.m. Også i disse situationer er der hos mig som familieterapeut god hjælp at hente til at håndterer sådanne situationer.

Hvis familieproblematikken har noget med børnene at gøre, kan det være en god ide at børnene er  med. I stedfamilien kan det også forekomme nødvendigt at de biologiske forældre  begge deltager i familieterapien for at forbedre samarbejdet  - eller har parsamtaler for at hjælpe deres fælles børn med at trives i deres nye livsbetingelser.

I de familier, hvor der er tale om enlige – er det familieterapeuten, der stiller op som samspilsmodel.

Efter 1. samtale taler vi om, hvor omfattende forløbet skal være. Her tages hensyn til både problemet – tid og økonomi.

Jeg bestræber mig altid på, at have plads til  at tage jer ind til første samtale inden for en uge, hvis I er interesseret. Desuden har jeg fleksible åbningstider. Jeg laver temaaftener for stedmødre i det omfang der er brug for det.

Se også siden om parterapi.

Ultimate Web